Prázdny
Prázdny

Úloha č. 4

Musíte sa prihlásiť

Zadanie

Číslo zapísané rímskymi číslicami je validné, ak vyhovuje niekoľkým základným pravidlám. Väčšina čísel je možné zapísať viacerými spôsobmi, ale len jeden spôsob je ten správny.

Príklad:
16 vieme zapísať takto:
IIIIIIIIIIIIIIII
VIIIIIIIIIII
VVIIIIII
XIIIIII
VVVI
XVI

Podľa pravidiel validný zápis je len XVI, keďže využíva najmenší možný počet číslic na vyjadrenie.


Napíš program, ktorý nahradí v riadku existujúci zápis rímskymi číslicami za ten najefektívnejši.

Vstup:
Vstup obsahuje na každom riadku číslo zapísané rímskymi číslicami, ktoré môže a nemusí byť zapísané v optimálnom tvare.

Očakávaný výstup:
Pre každý testovací prípad vypíš riadok obsahujúci správny (najefektívnejší) tvar čísla rímskymi číslicami.

Do políčka s výsledkom zadaj výsledné hodnoty. Pridaj aj zdrojový kód tvojho programu.

Súbor na stiahnutie

 

 

Odpoveď


Zo správnych riešení sme vybrali nasledujúce:

--------------------------------------
<?php

// PHP 8.0.2
function roman_num ($numeric) {

   $numeric = str_replace('IIIII', 'V', $numeric);
    $numeric = str_replace('VV', 'X', $numeric);
    $numeric = str_replace('XXXXX', 'L', $numeric);
    $numeric = str_replace('LL', 'C', $numeric);
    $numeric = str_replace('CCCCC', 'D', $numeric);
    $numeric = str_replace('DD', 'M', $numeric);
    $numeric = str_replace('VX', 'V', $numeric);
    $numeric = str_replace('LC', 'L', $numeric);
    $numeric = str_replace('DM', 'D', $numeric);

    return $numeric;
}
--------------------------------------
 

Správne hodnoty sa dozvieš TU