Prázdny
Prázdny

Úloha č. 3

Musíte sa prihlásiť

.

Zadanie

Začni číslom 1, pohybom v smere hodinových ručičiek sa vytvorí špirála 5x5 takto:

21 22  23  24  25
20   7    8    9   10
19   6    1    2   11
18   5    4    3   12
17  16  15  14  13
 
Súčet čísel v uhlopriečkach je 101.
 

Spočítaj súčet čísel v uhlopriečkach v špirále 501x501.
 

Do políčka s odpoveďou zadaj výslednú hodnotu a zdrojový kód tvojho programu.

 

Odpoveď

Správna hodnota je 83960501

Zo správnych riešení sme vybrali nasledujúce:

--------------------------------------

public class Main {
   public static void main(String[] args){
        System.out.println(spiralDiagonalSum(501));

    }

    static long  spiralDiagonalSum(int n){
        if(n==1) return 1;
        return spiralDiagonalSum(n-2)+(long) Math.pow(n,2)*4-6*n+6;
    }
}

--------------------------------------