Prázdny
Prázdny

Úloha č. 2

Musíte sa prihlásiť

Zadanie

Najmenšie číslo, ktoré môže byť vydelené bez zvyšku každým číslom od 1 do 10, je 2520.
Aké je druhé najmenšie kladné číslo, ktoré môže byť rovnomerne deliteľné všetkými číslami od 1 do 21?

Do políčka s odpoveďou zadaj výslednú hodnotu a zdrojový kód tvojho programu.

 

Odpoveď

Správna hodnota je 465585120.

 

Zo správnych riešení sme ako príklad vybrali:

--------------------------------------

x = 21

count = 0

while count < 2:

   x += 1

    for i in range(1,22):

        if (x % i != 0):

            break

    else:

        print(x)

        count += 1"

--------------------------------------