Prázdny
Prázdny

Úloha č. 1

Musíte sa prihlásiť

Zadanie:

Majme pole celých čísel, zisti minimálny počet mazaní tak, aby v poli ostali prvky iba jednej hodnoty.

 

Príklad:

arr = [1,2,2,3]

pole arr' = [1] dosiahneme zmazaním 2, 2 a 3, t.j. 3 zmazania.

pole arr' = [2,2] dosiahneme zmazaním 1 a 3, t.j. 2 zmazania.

pole arr' = [3] dosiahneme zmazaním 1, 2 a 2, t.j. 3 zmazania.

Minimálny počet mazaní je teda 2.

 

Popis funkcie:

Vytvor metódu cleanArray, ktoré má 1 vstup, kolekciu celých čísel

 

Návratová hodnota:

Číslo, minimálny počet mazaní potrebných na vyčistenie poľa.

 

Formát vstupu:

Prvý riadok reprezentuje celé číslo 'n', počet prvkov v poli.

Ďalší riadok obsahuje 'n' medzerou oddelených celých čísel arr[i].

Nasledujúci ďalší druhý až x-tý riadok reprezentuje celé číslo 'nj', počet prvkov v poli pre j. príklad.

Ďalší riadok obsahuje 'nj' medzerou oddelených celých čísel arr[i].

 

Obmedzenia:

1 <= n <= 100

1 <= arr[i] <= 100

 

Vzorový vstup:

5

3 3 2 1 3

7

2 5 6 2 4 3 2

 

Vzorový vystup:

2

4

 

Vysvetlenie:

- aby ostali iba 1-ky [1], je potrebné vymazať prvky: arr[0], arr[1], arr[2], arr[4] čo sú 4 zmazania

- aby ostali iba 2-ky [2], je potrebné vymazať prvky: arr[0], arr[1], arr[3], arr[4] čo sú 4 zmazania

- aby ostali iba 3-ky [3,3,3], je potrebné vymazať prvky: arr[2], arr[3] čo sú 2 zmazania

 

Do riešenia zadaj výsledok a pripoj zdrojový kód tvojho programu.

  

Súbor na stiahnutie

 

 

ODPOVEĎ na úlohu č.1 sa dozvieš TU